top of page

TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA   2021/02/01

Sutikimas su naudojimosi svetaine taisyklėmis

Šios naudojimosi svetaine taisyklės veikia kaip teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip fizinio ar juridinio asmens ("jūs"), ir "SELFPHARAOH" ("mes") dėl jūsų naudojimo ir prieigos prie www.selfpharaoh.com žiniatinklio, taip pat su juo susietų kitų medijos formų, medijos kanalų, mobiliosios svetainės ir mobiliosios programėlės (toliau bendrai - "svetainė").

Jungdamiesi prie svetainės jūs sutinkate mums patvirtinti, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šios svetainės naudojimo taisyklių. Jeigu jūs nesutinkate su bent viena iš čia išvardintų taisyklių ar nuostatų, jums yra draudžiama toliau naudotis šia svetaine ir mes prašome jūsų tuoj pat ją palikti.

Papildomos sąlygos, nuostatos arba dokumentai, publikuojami šioje svetainėje, bus neatsiejami nuo pagrindinių naudojimosi svetaine taisyklių ir turės  nuorodą į jas. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra daryti pakeitimus ar papildymus naudojimosi taisyklėms bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Jūs atsisakote teisės gauti specialius pranešimus apie įvykdytus pakeitimus, tačiau jie visuomet bus fiksuojami parašius jų įsigaliojimo datą prie "paskutinį kartą atnaujinta" antraštės. Mes paliekame jūsų atsakomybėje periodiškai peržiūrėti šias taisykles ir nuostatas ir, atsižvelgiant į atnaujinimo datą, susipažinti su jų pakeitimais ir papildymais. Jūs būsite laikomi informuoti, atsakingi ir sutikę su visais padarytais pakeitimais, jeigu po jų įsigaliojimo datos ir toliau tęsite naudojimąsi svetaine.

Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ir/ar naudoti, nepaisant, ar tą darytų fizinis ar juridinis asmuo, jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje jos platinimas ar naudojimas nusižengtų tos šalies ar jurisdikcijos įstatymams ar reguliacijoms ar turėtų reikalavimą mums būti registruotiems. Asmenys, kurie jungiasi prie šios svetainės iš svetimų lokacijų, naudojasi tinklalapiu savo iniciatyva ir yra patys atsakingi laikytis vietinių įstatymų.

Ši svetainė yra skirta vartotojams, kurie yra vyresni negu 18 (aštuoniolikos) metų. Asmenims, kurie yra jaunesni negu 18 (aštuoniolikos) metų, neleidžiama naudotis svetaine ir joje registruotis.

 

Reglamentuojanti teisė

Šias naudojimosi taisykles reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Jeigu nenurodyta kitaip, ši svetainė yra mūsų intelektinė nuosavybė ir visas išeitinis kodas (ang. source code), duomenų bazės, funkcionalumas, programinė įranga, svetainės dizainas, audi ir vaizdo įrašai, tekstas, fotografijos ir kitos grafikos svetainėje (toliau bendrai - "turinys") bei prekės ženklas ir su juo susietas logotipas (toliau - "ženklai"), priklauso mums, yra mūsų valdomi arba mums yra išduota jų naudojimo licencija, yra saugomi autorinių teisių ir prekės ženklo teisių bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių, nesąžiningos konkurencijos įstatymo, pagal Europos sąjungos teisę, užsienio jurisdikcijas ir tarptautines konvencijas.

 

Svetainėje pateikiamas turinys ir ženklai yra skirti tik jūsų informavimui ar asmeniniam naudojimui. Jeigu nėra nurodyta kitaip mūsų naudojimosi svetaine taisyklėse, jokia šios svetainės dalis ir joks turinys ar ženklai negali būt kopijuojami, atkurti, subendrinami, paskelbti, įkelti, įrašyti, viešai publikuojami, perkoduoti, išversti, perduoti, platinami, parduodami, licencijuojami, ar kitaip išnaudojami bet kokiam komerciniam tikslui, be mūsų rašytinio leidimo. 

Su sąlyga, kad turite teisę naudotis svetaine, jums suteikiama ribota licencija pasiekti ir naudotis svetaine, bei atsisiųst ir atsispausdinti bet kurios turinio dalies, prie kurios jūs tinkamu būdu gavote prieigą, kopiją išimtinai  asmeniniam naudojimui ne-komerciniams tikslams. Mes pasiliekame visas teises, kurios nebuvo jums aiškiai perduotos, į svetainę, jos turinį ir ženklus.


VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Naudodamiesi šia svetaine, jūs garantuojate kad: 

 1. Jūsų pateikta informacija registruojantis į svetainę yra teisinga, tiksli, galiojanti ir išsami;
   

 2. Jūs patikslinsite savo pirminę registracijos informaciją, kad ji būtų teisinga visą jūsų naudojimosi svetaine laikotarpį, dėl to prireikus ją atnaujinsite;
   

 3. Jūs nesate nepilnametis pagal įstatymus jurisdikcijos, kurioje gyvenate, o jeigu esate nepilnametis, jūs gavote savo tėvų ar globėjų leidimą naudotis šia svetaine;
   

 4. Jūs nesinaudosite automatizuotais įrenginiais ar robotu (ang. "bot", "script", kt.) tam, kad gautumėte prieigą prie svetainės;
   

 5. Jūsų naudojimasis svetaine nenusižengs jokiam taikytinam įstatymui ar reguliacijai.

   

​Jeigu jūs suteikiate informaciją, kuri yra neteisinga, negaliojanti ar nepilna, mes turime teisę laikinai sustabdyti arba visai uždaryti jūsų vartotojo paskyrą ir atsisakyti jums duoti prieigą prie svetainės (ar jos konkrečios dalies).VARTOTOJO REGISTRACIJA

Jums gali prireikti užsiregistruoti svetainėje. Jūsų registruotos vartotojo paskyros slaptažodis yra konfidencialus ir jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už savo paskyros naudojimą ir slaptažodžio saugumą. Mes pasiliekame teisę pašalinti, atšaukti ar pakeisti jūsų vartotojo paskyros pavadinimą/vartotojo vardą (angl. username), jeigu mūsų sprendimu, jūsų pasirinktas vartotojo vardas yra nepriimtinas, iššaukiantis, įžeidžiantis, ar kitaip netinkamas.

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI

Naudojant šią svetainę jums yra draudžiama:

 1. Įsikišti ir sugadinti, neteisingai eksploatuojant, ar kitaip paveikti svetainę, su ja susietus interneto tinklus arba serverius;
   

 2. Ištrinti autorines ar kitas nuosavybės teises žyminčius perspėjimus iš jos turinio;
   

 3. Naudoti šią svetainę ir/arba jos turinį pajamas generuojančiai veiklai ar komerciniams tikslams;
   

 4. Bandyti apsimesti kitu vartotoju ar asmeniu, ar naudoti kito vartotojo prisijungimo vardą;
   

 5. Naudotis neautorizuota prieiga prie svetainės, įskaitant bandymus, elektroniniu ar kitu būdu, išgauti vartotojų vardus ir/arba el. pašto adresus, su tikslu vėliau jiems siųsti nepageidaujamus el. laiškus;
   

 6. Dalyvauti neautorizuotoje svetainės peradresavimo (ang. linking, framing) veikloje;
   

 7. Bandyti apeiti, išjungti ar kitaip paveikti su saugumu susietas funkcijas, įskaitant tas, kurios draudžia arba riboja kopijavimą ar naudojimąsi svetaine ar jos turiniu;
   

 8. Naudotis sistema automatizuotu būdu, pavyzdžiui, naudojant scenarijus (ang. scripts) siųsti komentarus ar žinutes, ar naudoti duomenų gavybą (ang. data mining), ar kitus panašius duomenų surinkimo ir išgavimo įrankius;
   

 9. Iššifruoti, dekompiliuoti ar apgrąžos inžinerijos būdu išgauti bet kurią, iš šią svetainę sudarančių, kompiuterinių programų; 
   

 10. Kopijuoti ar adaptuoti svetainės kompiuterinę programą, įskaitant - flash, php, html, javascript ir kitus kodus;
   

 11. Įkelti ar perduoti (arba bandyti tai daryti) virusus, trojos arklius (ang. trojan horses), ar kitą medžiagą, įskaitant tą, kuri sąlygoja perdėtą didžiųjų raidžių naudojimą ir programuoja besaikį siuntimą, (ang. spamming - besitęsiantis siuntimas besikartojančio teksto), kuris trikdo normalų kitų vartotojų naudojimąsi svetaine, ar keičia ir paveikia svetainės funkcijas, operacijas ar palaikymą;
   

 12. Įkelti ar perduoti (arba bandyti tai daryti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant bet neapsiribojant,  ryškius grafinių vaizdų saugojimo formatus ("gifs"), 1×1 pikselius, žiniatinklio riktus ("web bugs"), slapukus, ar kitus panašius įrenginius (kompiuterinėje kalboje kartais įvardinamus kaip "spyware" arba "passive collection mechanisms" arba "pcms");
   

 13. Naudoti, paleisti, vystyti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant bet kokį programinį vorą (ang. web spider), robotą, apgavimo įrankį (ang. cheat utility), parserį (ang. scraper), ar atjungties skaitiklį (ang. offline reader), kuris gauna prieigą prie svetainės, ar naudoja ar paleidžia bet kokią neautorizuotą scenarijų (ang. script) ar kitą kompiuterinę programą (ang. software); neskaitant tų atvejų kuomet tai yra standartinė paieškos sistemos ar internetinės naršyklės naudojimo pasekmė;
   

 14. Naudotis pirkimo agentais perkant prekes mūsų svetainėje;
   

 15. Netinkamai išnaudoti svetainės pagalbines funkcijas; siųsti melagingus pranešimus dėl svetainės veiklos, piktybiško elgesio, kitų galimų nusižengimų;
   

 16. Naudoti informaciją, Išgautą iš svetainės, priekabiauti, tyčiotis ar pakenkti kitam žmogui;
   

 17. Priekabiauti, erzinti, bauginti ar grasinti mūsų darbuotojams ar prie šios svetainės veiklos dirbantiems agentams.


ELEKTRONINĖS KOMUNIKACIJOS, TRANSAKCIJOS IR PARAŠAI

Į elektronines komunikacijas įeina lankymasis svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių anketų pildymas. Jūs sutinkate gauti elektronines komunikacijas ir jūs pripažįstate, kad visi jums elektroniniu būdu, per el. paštą ar svetainę, suteikti sandoriai, pranešimai ir kita jums elektroniniu būdu perduota informacija, teisiškai prilygsta raštiškam informavimui. Tuo pačiu jūs sutinkate su elektroninio parašo, sutarčių, užsakymų, pranešimų, transakcijų dokumentų, svetainės politikos nuostatų ir kito susirašinėjimo, kurį gausite elektroniniu būdu iš mūsų ar per svetainę, naudojimu.

Jūs atsisakote bet kokių teisių ar teisinių reikalavimų, pagrįstų bet kurios jurisdikcijos reguliacijomis, ar įstatymais, reikalaujančiais originalaus parašo, neelektroninio dokumentų perdavimo ar laikymo bei mokėjimų, kurie turi būti atlikti bet kokiais kitais, negu elektroniniais, būdais.


VARTOTOJŲ INDĖLIS Į SVETAINĖS TURINĮ

Svetainė gali pakviesti jus įsitraukti į mūsų veiklas: gyvai susirašinėti per "chat“ funkciją, pildyti anketas, prisidėti prie svetainės blog’o, žinučių ir komentarų skilties, online forumų ir kitų svetainės funkcionalumų palaikymo. Taip pat mes galime suteikti jums galimybę sukurti, įkelti, paviešinti, perduoti, atlikti ar transliuoti turinį ar medžiagą - mums arba tiesiogiai svetainėje, įskaitant bet neapsiribojant, tekstine, audio, video, fotografijos, grafikos medžiaga, komentarais, pasiūlymais ar jūsų asmenine informacija (bendrai - "indėlis“).

Indėlis gali būti matomas kitų svetainės naudotojų ir per trečių šalių svetaines. Dėl to, bet koks jūsų indėlis yra laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu. Kuomet jūs ketinate sukurti ir paviešinti savo indėlį, jūs įsipareigojate, kad:

 1. Jūsų indėlio kūrimas, sklaida, perdavimas, viešas platinimas, atlikimas, prieiga prie jo, įrašymas ar kopijavimas nepažeis niekieno nuosavybės teisių, įskaitant bet neapsiribojant, trečiųjų šalių autorines teises, patentų, ženklinimo, rinkos paslapčių ar moralines teises;
   

 2. Jūs esate kūrėjas bei savininkas ir turite visas reikiamas licencijas, teises ir/ar leidimus naudoti ir perduoti mums, svetainei, ir kitiems svetainės vartotojams, teisę naudotis jūsų indėliu bet kokiu būdu, kurį numato svetainė ir šios bendrosios naudojimosi ja taisyklės bei nuostatos;
   

 3. Jūs esate gavę raštišką sutikimą ir/ar leidimą iš visų ir kiekvieno identifikuojamo asmens, prisidėjusio prie jūsų indėlio, kuris leidžia naudoti jo vardą ar panašumą (angl. likeness), integruojant ir naudojant jūsų indėlį svetainėje pagal atitinkamas jos eksploatavimo nuostatas;
   

 4. Jūsų indėlis nėra melagingas, netikslus ar klaidinantis;
   

 5. Jūsų indėlis nėra neužsakyta ar neautorizuota reklama, pirkimus skatinanti medžiaga, piramidinė schema, grandininis laiškas, besaikis siuntimas (ang. spam), masinio laiškų siuntimo dalis ar kitos siūlymo pirkti formos;
   

 6. Jūsų indėlis nėra smurtinio, priekabiaujančio, šmeižiančio pobūdžio, nepadorus, ar kitaip nepriimtinas (mūsų sprendimu);
   

 7. Jūsų indėlis nesišaipo, nesityčioja, nesiekia sumenkinti arba įbauginti ar kitaip nekenkia kitiems asmenims;
   

 8. Jūsų indėlis neskatina naudoti smurto prieš esamą vyriausybę siekiant ją nuversti, nekursto, nedrąsina ir negrasina padaryti fizinę žalą kitam;
   

 9. Jūsų indėlis nepažeidžia jokios taikytinos teisės, reguliacijos ar taisyklės;
   

 10. Jūsų indėlis nepažeidžia trečiųjų šalių teisių į privatumą ar į viešumą;
   

 11. Jūsų indėlis neturi jokio turinio, kuris siektų išgauti asmenų, jaunesnių negu 18-os metų, asmeninę informaciją ar seksualiai, ar naudojant psichologinį smurtą, išnaudotų asmenis, jaunesnius negu 18-os metų;
   

 12. Jūsų indėlis nepažeidžia šalies įstatymų, kurie taikomi vaikų pornografijai ar kitaip siekia apsaugoti nepilnamečių sveikatą ir gerovę;
   

 13. Jūsų indėlis neturi įžeidžiančių komentarų apie rasę, nacionalinę kilmę, lytį, seksualinę orientaciją ar fizinę negalią;
   

 14. Jūsų indėlis jokiais kitais būdais nepažeidžia, ar neturi nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia, kurią nors šių taisyklių ir nuostatų dalį ar taikomus įstatymus ir reguliacijas. 

   

Bet koks šios svetainės naudojimas, kuris nusižengia šiems išvardintiems draudimams, taip pat nusižengia ir naudojimosi ja taisyklėms, gali, tarp kitų pasekmių, nutraukti arba sustabdyti jūsų teisę naudotis svetaine.

INDĖLIO LICENCIJA

Pateikdami savo indėlį bet kurioje svetainės dalyje, jūs automatiškai suteikiate mums ir pripažįstate, kad turite teisę mums suteikti - nevaržomą, neribojamą, neatšaukiamą, nuolatinę, neišimtinę, perleidžiamą, laisvą nuo autorinių mokesčių, pilnai apmokėtą, visuotinai galiojančią teisę ir licenciją talpinti savo svetainėje, naudoti, kopijuoti, atkurti, viešinti/eksponuoti, parduoti, perparduoti, rodyti/publikuoti, transliuoti, suteikti naują pavadinimą,  archyvuoti, saugoti, laikyti savo saugyklose, viešai atlikti, keisti formatą, išversti, cituoti - dalį ar visą, t.y. naudoti jūsų turinį fragmentiškai,   perduoti/siųsti, platinti (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdu ir balsu) bet kokiam tikslui - komerciniam, reklamos ar kitam, panaudoti naujam turiniui kurti. Jūs mums taip pat suteikiate visas sublicencijas reikalingas išvardintiems tikslams. Jūsų indėlio naudojimas ir platinimas gali vykti bet kokiais medijos formatais ir per bet kuriuos medijos kanalus. 

Ši licencija galios visoms šiuo metu žinomoms, ir ateityje išrastoms, medijos formoms ir technologijoms. Į licenciją taip pat įeina mūsų teisė naudoti jūsų vardą, kompanijos vardą, frančizės vardą, kaip priklauso, ir kitus prekės ar paslaugų ženklus, logotipus, jūsų suteiktus asmeninius ir komercinius vaizdus. Jūs atsisakote visų neturtinių teisių ir užtikrinate, kad jos nėra kitais būdais pažeidžiamos jūsų indėlyje.

Mes neįtvirtiname jokios su jūsų indėliu susietos nuosavybės teisės. Jūs pilnai išlaikote visų savo indėlių nuosavybės teises, kaip ir intelektinės nuosavybės teises bei visas kitas su jūsų indėliu siejamas turtines teises. Mes nesame atsakingi už teiginius ar kitą reprezentaciją, jūsų, bet kurioje svetainės vietoje, paviešintame indėlyje.

Jūs esate vienintelis atsakingas už savo indėlio turinį, kurį perduodate svetainei, ir jūs sutinkate mus atleisti nuo visų atsakomybių bei nesiimti jokių teisinių veiksmų, kurie būtų susieti su jūsų indėliu, prieš mus.

Mes turime teisę savo nuožiūra:

 1. Redaguoti, taisyti, ar kitaip pakeisti bet kokį indėlį;
   

 2. Perkelti indėlį į kitą, labiau tinkamą, svetainės vietą; talpinti po kita turinio kategorija;
   

 3. Peržiūrėti prieš talpinant ar be perspėjimo ištrinti bet kokį indėlį, bet kokiu metu ir dėl bet kokios priežasties. ​


Mes neturime jokios prievolės (nuolat) tikrinti jūsų indėlį.
 

Socialinės medijos

Kaip šios svetainės funkcionalumo dalis - jūs galite susieti šioje svetainėje sukurtą vartotojo paskyrą su internetinėmis paskyromis, kurias jūs esate sukūrę su trečiųjų šalių paslaugų tiekėjais (kiekviena tokia paskyra - "trečiosios šalies paskyra"). Tai galite padaryti:

 1. Įvesdami trečiosios šalies paskyros prisijungimo informaciją per šią svetainę;
   

 2. Arba davę mums leidimą gauti prieigą prie jūsų trečiosios šalies paskyros, kai tokią funkciją leidžia trečiosios šalies bendrosios taisyklės, reglamentuojančios ir jūsų vartotojo paskyrą

SUTEIKDAMI MUMS PRIEIGĄ PRIE TREČIŲ ŠALIŲ PASKYRŲ, JŪS SUPRANTATE, KAD:

 1. Mes galime matyti bei padaryti prieinamą, o taip pat išsaugoti (pagal galimybes) bet kokį turinį, kurį jūs esate pavieSuteikdami mums prieigą prie trečiųjų šalių paskyrų, jūs suprantate, kad:šinęs ir išsaugojęs savo trečios šalies paskyroje ("socialinių tinklapių turinys"). Tokiu būdu ši informacija tampa prieinama svetainėje arba per svetainę, per jūsų vartotojo paskyrą, įskaitant ir jūsų draugų sąrašus;
   

 2. Taip pat mes galime siųsti ir gauti iš jūsų trečiosios šalies paskyros papildomą informaciją, jūs apie tai būsite informuoti, kuomet sujungsite savo paskyrą su trečiosios šalies paskyra.
   

Priklausomai nuo jūsų pasirinktų trečiųjų šalių paskyrų ir nuo jūsų privatumo nustatymų, jus asmeniškai identifikuojanti informacija, kuria pasidalinote savo trečiosios šalies paskyroje, gali tapti pasiekiama ir per jūsų paskyrą svetainėje. Prašome turėti omenyje, kad tuo atveju, kuomet trečiosios šalies paskyra ar su ja susieta paslauga tampa nebepasiekiama, arba kuomet mūsų prieiga prie jos yra nutraukta trečiosios šalies paslaugų tiekėjo, tokiu atveju to socialinio tinklapio turinys gali būti nebepasiekiamas svetainėje ar per ją.

Jūs visuomet galite atjungti savo paskyrą svetainėje nuo trečiosios šalies paskyros. Prašome turėti omenyje, kad jūsų santykis su trečiosios šalies paslaugų tiekėjais, kurie yra susieti su jūsų trečiosios šalies paskyromis, yra valdomi tik jūsų tarpusavio susitarimu (-ais) su šiais trečiosios šalies paslaugų tiekėjais.

Mes nededame jokių pastangų tikrinti jūsų socialinių tinklų turinį, įskaitant tačiau neapsiribojant, dėl jo tikslumo, legalumo ar esamų pažeidimų. Mes nesame atsakingi už socialinių tinklų turinį.  

Jūs galite atskirti svetainės ir trečiosios šalies paskyras susisiekdami su mumis (naudokite kontaktinę informaciją apačioje) arba per vartotojo paskyros nustatymus. Mes pabandysime ištrinti visą informaciją, saugomą mūsų serveriuose, kuri buvo gauta per jūsų trečiosios šalies paskyrą, išskyrus jūsų paskyros prisijungimo vardą ir profilio nuotrauką, kuri tapo susieta su jūsų svetainės paskyra.


Jūsų paraiškos/deklaracijos

Jūs sutinkate, kad visi jūsų pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita informacija, kuri liečia svetainę ("paraiškos") yra nekonfidencialūs ir, kad visos gautos paraiškos tampa išskirtinai mūsų nuosavybe, įskaitant ir intelektinės nuosavybės teises. Tai leidžia mums neribotai naudoti ir dalintis šiomis paraiškomis teisiniais, komerciniais ar kitais tikslais, be jūsų sutikimo ar kompensacijos jums.

 

Jūs atsisakote visų neturtinių teisių į savo pareiškimus ir garantuojate jiems savo autorystę arba, kad turite teisę teikti bet kurį iš savo pareiškimų, arba, kad jų autoriais esate. Jūs pažadate nesiimti jokio teisminio atsako prieš mūsų tariamus ar faktinius paraiškos nuosavybės teisių pažeidimus ar netinkamą jų naudojimą..

Trečiųjų šalių žiniatinkliai ir jų turinys

Ši svetainė gali turėti (arba jūs galite būti nukreipti per svetainę) nuorodų į kitus žiniatinklius ("trečios šalies žiniatinkliai"), taip pat joje gali būti straipsnių fotografijų, tekstų, grafikos, vaizdų, dizaino, muzikos, garsų, video, informacijos, programėlių, kompiuterinės įrangos ar objektų, priklausančių ar kilusių iš trečių šalių ("Trečių šalių turinys").

Mes neužsiimame trečių šalių žiniatinklių ir trečių šalių turinio tyrinėjimu, stebėjimu ar tikrinimu - su tikslu išsiaiškinti jų pateikiamos informacijos tikslumą, tinkamumą, ar užbaigtumą. Taip pat mes nesame atsakingi už jokius trečios šalies žiniatinklius, kuriuos galite pasiekti per mūsų svetainę, ir už jokį trečios šalies turinį - paviešintą, pasiekiamą ar įrašytą per svetainę, įskaitant patį turinį, pateikiamos informacijos tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktikas, ar kitas trečių šalių žiniatinklių ar trečių šalių turinio politikas.

Turinio įtraukimas, nuoroda, ar leidimas naudotis ar įrašyti trečių šalių žiniatinklius ar trečių šalių turinį, nereiškia mūsų pritarimo ar mūsų palaikymo. Jeigu jūs nusprendžiate palikti svetainę ir atidaryti trečios šalies žiniatinklius, ar naudoti arba įrašyti trečios šalies žiniatinklio turinį, jūs darote tai savo rizika ir privalote žinoti, kad mūsų taisyklės ir nuostatos ten nebegalioja.

Jūs turite susipažinti su bet kurio žiniatinklio, kurį pasiekėte per šią svetainę, ar programėlės, kurią naudojate ar įsirašote iš svetainės, taikomomis taisyklėmis ir politikomis, įskaitant jų privatumo politiką ir duomenų rinkimo praktiką. Bet kokie pirkimai, kuriuos jūs vykdote per trečios šalies žiniatinklius, eis per kitas svetaines ir bus su kitomis kompanijoms, ir mes neprisiimame jokios su tokiais pirkimais, kurie yra išskirtinai tarp jūsų ir trečios šalies, kylančios atsakomybės.

Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes nereklamuojame ir neskatiname jūsų įsigyti prekių ar paslaugų, pateikiamų trečių šalių žiniatinkliuose, ir kad jūs nesieksite mūsų atsakomybės, jeigu patirsite bet kokią žalą pirkdami kituose žiniatinkliuose ar kitose svetainėse prekes arba paslaugas. Taip pat jūs nekaltinsite mūsų už praradimus ar patirtą žalą, kai tai yra trečių šalių žiniatinklio turinio ar apsilankymo trečių šalių žiniatinkliuose pasekmė. 

SVETAINĖS TVARKYMAS IR VALDYMAS

MES PASILIEKAME TEISĘ, TAČIAU NE PRIEVOLĘ:
 

 1. Stebėti, kad šioje svetainėje būtų laikomasi jos naudojimosi taisyklių ir nuostatų;
   

 2. Imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš bet kokį asmenį, kuris, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus ar šias naudojimosi svetaine taisykles ir nuostatas, įskaitant tačiau neapsiribojant, pranešant apie pažeidėją teisiškai įgaliotoms institucijoms;
   

 3. Savo nuožiūra ir be apribojimų, atsisakyti, apriboti pasiekiamumą ar neduoti prieigos - ir prieinamom technologinėmis priemonėmis kitaip neleisti viešinti jūsų indėlio ar jo dalies.
   

 4. Savo nuožiūra ir be apribojimų, perspėjimų, ar teisinių atsakomybių/pasekmių pašalinti iš svetainės arba kitaip išaktyvuoti/atjungti bylas (ang. files) ir turinį, kurie yra pernelyg didelės apimties ar kitaip sunaudoja per daug mūsų sistemų resursų;
   

 5. Kitaip tvarkyti ir valdyti šią svetainę taip, kad tai saugotų mūsų teises ir nuosavybę bei užtikrintų tinkamą svetainės funkcionavimą.


PRIVATUMO POLITIKA

Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Prašome susipažinti su mūsų privatumo politika. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra neatsiejama šių naudojimosi svetaine taisyklių dalis. Prašome turėti omenyje, kad ši svetainė yra valdoma Lietuvos Respublikoje, kuri priklauso Europos Sąjungai (ES).

Jeigu jūs jungiatės į šią svetainę iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Azijos ar kitų pasaulio regionų, kurių įstatymai ir reikalavimai dėl asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir viešinimo skiriasi nuo Lietuvos Respublikoje (ES) taikomų įstatymų, tęsdami savo veiklą svetainėje jūs sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perkelti ir tvarkomi Lietuvos Respublikoje (ES).

 

PREKĖS

Mes dedame visas pastangas, kad mūsų prekių išvaizdos ypatybės, ypač tokios kaip spalva, svarbios funkcinės ir estetinės detalės ir kitos svarbiausios charakteristikos būtų kuo tiksliau atvaizduotos, kai jūs jas matote mūsų svetainėje. Tačiau, mes negalime garantuoti, kad visos šios paminėtos ypatybės bus atvaizduotos visiškai tiksliai, patikimai ir absoliučiai atitiks jų realią išvaizdą ar kitaip nenukryps nuo jų tikro vaizdo. Taip pat ir jūsų monitoriaus vaizdas gali šiek tiek iškreipti prekių atvaizdavimo tikslumą.

Visos prekės yra prieinamos pirkėjui tik kai jos būna pagamintos. Mes negalime garantuoti, kad turėsime jų sandėlyje. Mes pasiliekame teisę nepratęsti/nutraukti tam tikrų prekių pardavimą, bet kokiu metu ir dėl bet kokios priežasties. Visos prekių kainos gali kisti.

PIRKIMAI IR MOKĖJIMAI

Mūsų svetainėje jūs galite sumokėti su: Visa, Master Card, American Express, Discover, JCB, Diner. Jūs sutinkate suteikti mums galiojančią, pilną ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją visiems jūsų vykdomiems pirkimams šioje svetainėje. Jūs taip pat sutinkate visuomet ir nedelsiant atnaujinti savo sąskaitos ir mokėjimo informaciją, įskaitant el. pašto adresą, mokėjimo būdą ir mokėjimo kortelės galiojimo datą, kad mes galėtume įvykdyti jūsų transakcijas ir prireikus su jumis susisiekti. Kaip privaloma - pirkimo mokesčiai bus pridėti prie kainos. Mes galime bet kada pakeisti prekių kainas. Visi mokėjimai bus vykdomi euro valiuta.

Jūs sutinkate sumokėti transakcijos mokesčius ir taikomus siuntimo mokesčius. Pateikę savo užsakymą jūs taip pat įgaliojate mus nuskaityti šią apskaičiuotą sumą nuo jūsų pasirinkto mokėjimo vykdytojo.

Mes pasiliekame teisę pataisyti bet kokias klaidas, kurios galėjo įvykti apskaičiuojant prekės galutinę kainą, net tuo atveju jeigu jau esame pateikę jums sąskaitą ar jau esame gavę jūsų apmokėjimą.

Mes pasiliekame sau teisę nepriimti bet kokio užsakymo, padaryto šioje svetainėje. Mes galime, savo nuožiūra, apriboti ar pilnai panaikinti užsakomų vieno asmens, vieno ūkio ar konkretaus vieno užsakymo prekių vienetų skaičių. Šie apribojimai gali galioti užsakymams, kurie buvo įvykdyti vienos vartotojo paskyros, vienodu mokėjimo būdu, ar/ir tuo pačiu mokėjimo ar siuntos adresu. Mes pasiliekame teisę, apriboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų sprendimu, gali būti vykdomi perpardavinėtojų, tarpininkų, ar platintojų.

GRĄŽINIMO POLITIKA

 

Išsamų aprašymą, kaip teisingai grąžinti prekes rasite mūsų svetainės puslapyje "Pristatymas ir grąžinimas".

Jeigu jūs, dėl bet kokios priežasties, nesate pilnai patenkintas savo preke, ji gali būti pakeista arba jūs galite ją grąžinti ir atgauti visus sumokėtus pinigus.

GRĄŽINIMAI

Visi grąžinimai turi būti įvykdyti per 14 dienų nuo prekės gavimo pagal siuntos gavimo datą. Visi grąžinti drabužiai turi būti naujos ir nenaudotos būklės, su visomis originaliomis etiketėmis ir kortelėmis, jeigu jos buvo priedėtos. Jūs turėsite pats padengti siuntos grąžinimo kaštus.​

 

GRĄŽINIMO EIGA

 1. Saugiai įdėkite drabužį į jo originalų įpakavimą;
   

 2. Pridėkite pirkimo įrodymą (pvz. sąskaitą faktūrą);  
   

 3. Užpildykite ir įdėkite grąžinimo formą (atsisiųskite ją čia);
   

 4. Išsiųskite gražinamąją prekę šiuo adresu:

  Boram Gabrielė Deltuvaitė
  Vydūno g. 2 - 23
  06204 Vilnius
  Lietuva


  Prašome dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad jūs privalėsite padengti visas grąžinamos prekės siuntimo išlaidas. Mes rekomenduojame, kad jūs naudotumėte registruotos siuntos siuntimo būdą
   

 5. Išsiuntę pakuotę, informuokite mus el. paštu: info@selfpharaoh.com nepamirškite pridėti siuntos numerio, kad galėtume sekti siuntą.

 

PINIGŲ GRĄŽINIMAS

 

Gavę jūsų grąžintą prekę, mes atidžiai ją apžiūrėsime ir nustatysime jos būklę, per maksimalų trijų dienų laikotarpį, jeigu drabužis atitinka grąžinimo sąlygas, mes pradėsime pinigų grąžinimo procedūrą. Grąžinti pinigai gali atsirasti jūsų sąskaitoje per 1-2 bankines dienas, priklausomai nuo jūsų banko taisyklių. Mes jums pranešime el. laišku, kuomet sėkmingai pervesime pinigus į jūsų nurodytą sąskaitą.
 

IŠIMTYS
 

Jeigu jūsų užsakyta prekė buvo pagaminta pagal specialų užsakymą, t.y. pritaikyta asmeniškai jums pagal jūsų duotus specifinius nurodymus (neskaitant pasirinkimų, kuriuos reikia padaryti užsakant drabužį e. parduotuvėje) tuomet ji negali būti grąžinama. Tokios prekės yra gaminamos specialiu susitarimu. Tai gali būti: drabužis, pasiūtas ne pagal vieną iš mūsų siūlomų dydžių, bet pagal jūsų asmeninius išmatavimus; drabužis, pasiūtas iš jūsų nurodytos medžiagos, su papildomomis detalėmis ir pan.

2-METŲ GARANTIJA

Jeigu pirkote iš mūsų elektroninės parduotuvės drabužį ir pastebėjote gamybinį trūkumą (broką), galite išnaudoti kiekvienai prekei priklausančią dviejų metų garantiją. Šis laikotarpis bus skaičiuojamas nuo įsigijimo dienos. Mes nemokamai pataisysime, grąžinsime jums dalį arba visus pinigus, priklausomai nuo jūsų prašymo ir aplinkybių. Dėl garantinių klausimų prašome su mumis susisiekti el. paštu info@selfpharaoh.com.


Jūsų prašymas pasinaudoti teikiama garantija bus atmestas, jeigu drabužio defektas atsirado dėl:
 

 1. Įprasto drabužio nusidėvėjimo;
   

 2. Jūsų pačio neatsargumo ir aplaidumo, naudojant ir prižiūrint drabužį kitaip, nei nurodė tiekėjas ar kaip įprasta praktikoje;
   

 3. Mažareikšmio trūkumo (remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalimi);
   

 4. Netinkamų laikymo ar transportavimo sąlygų;
   

 5. Drabužio taisymo, kurį atlikote jūs ar tretieji asmenys, kurie nėra "SELFPHARAOH" įgalioti meistrai;
   

 6. Žalos, kurią lėmė tyčinis nusižengimas;
   

 7. Trečiųjų asmenų padarytos žalos;
   

 8. Gaisro, žaibo, audrų ar vandalizmo.

Jeigu prekė yra mums grąžinta be rimtos priežasties arba dėl trūkumo, kuris atsirado dėl kurios nors iš viršuje aprašytų priežasčių ar aplinkybių, mes pasiliekame teisę atmesti pirkėjo garantinį prašymą ir grąžinti jam prekę už pačio pirkėjo lėšas.

GINČŲ SPRENDIMAS

NEOFICIALUS GINČŲ SPRENDIMAS 

Siekiant pagreitinti ginčų sprendimo procesą ir sumažinti finansines išlaidas, abi šalys (jūs ir mes) susitaria pirma bandyti neoficialiai išspręsti bet kokį kilusį ginčą, per trumpiausiai 30 d. laikotarpį, prieš inicijuojant arbitražą. Neoficialios derybos prasideda, kuomet viena šalis gauna rašytinį pranešimą nuo kitos šalies, kuri informuoja apie keliamą ginčą. Jeigu norite išspręsti kilusią problemą, parašykite mums el. laišką į info@selfpharaoh.com. Mes rekomenduojame, kad jūs nurodytumėte - dėl kurios  šių taisyklių dalies yra keliamas ginčas ir kad jūs pagrįstumėte savo teiginius faktais (pasitelkiant sąskaitas faktūras, sutartis, t.t.).

NETEISMINIS GINČŲ SPRENDIMAS

Jeigu abi šalys nesugeba išspręsti ginčo neformaliomis derybomis, ginčas bus sprendžiamas naudojant alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūrą. Atsakinga alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga gali padėti nemokamai arba už nedidelį mokestį ir dažniausiai išsprendžia ginčus per 90 dienų.

 

Jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungoje ar EEE teritorijoje, arbitražas bus vykdomas naudojant europinę ginčo sprendimo (EGS) e. platformą. Jūs galite pateikti savo skundą internetu naudojantis EGS svetaine - http://ec.europa.eu/odr/. Tuomet abi šalys turi sutarti, kuri alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga nagrinės ginčą (raskite ginčų sprendimo įstaigą savo šalyje čia).

OFICIALI TEISMO PROCEDŪRA

Jeigu manote, kad buvo pažeistos įstatymais jums suteiktos teisės, galite pradėti oficialią  teismo procedūrą.

NUSTATYTAS TERMINAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

Šios naudojimosi taisyklės galioja pilna apimtimi visu jūsų svetainės naudojimo metu. Neapribojant jokios kitos nuostatos šiose naudojimo taisyklėse, mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir be jokio perspėjimo ar teisinės atsakomybės atsisakyti duoti prieigą prie šios svetainės (įskaitant - užblokuoti kai kuriuos IP adresus) bet kokiam asmeniui ir dėl bet kurios arba be jokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl vartotojo įsipareigojimų ir/arba šių taisyklių  ir jose esančių nuostatų, įpareigojimų, susitarimų nesilaikymo arba pažeidus kurią nors taikomą teisės normą ar reguliaciją. Mes galime, be perspėjimo ir savo nuožiūra, nutraukti jūsų naudojimąsi ar dalyvavimą svetainėje arba ištrinti jūsų vartotojo paskyrą ir bet kurį turinį ar informaciją, kuria jūs esate pasidalinę.

Jeigu mes dėl bet kokios priežasties nutraukiame ar sustabdome jūsų vartotojo paskyros veiklą, jums yra draudžiama pakartotinai užsiregistruoti ir sukurti naują paskyrą naudojant savo tikrą arba netikrą, pasiskolintą, trečios šalies vardą ar pavadinimą, netgi tuo atveju, jeigu jūsų veiksmus įgalioja trečioji šalis.

Papildomai, nutraukiant ar sustabdant jūsų vartotojo paskyros veiklą, mes pasiliekame teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalauti civilinio, kriminalinio ir draudžiamojo pobūdžio padarytos žalos atlyginimo.

PAKEITIMAI IR TRIKDŽIAI 

Mes pasiliekame teisę, savo nuožiūra, be perspėjimo, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, keisti, peržiūrėti ar ištrinti svetainės turinį. Tačiau, mes neturime jokios prievolės atnaujinti svetainėje patalpintą informaciją. Mes taip pat pasiliekame teisę keisti ar nutraukti visą (ar tik dalį) svetainės veiklą, be perspėjimo ir bet kuriuo metu.

 

Mes nesame teisiškai atsakingi jums ar bet kuriai trečiai šaliai dėl padarytų svetainės modifikacijų, kainų keitimo, svetainės veiklos sustabdymo ar nutraukimo.

Mes negalime garantuoti, kad ši svetainė bus visuomet pasiekiama. Mes galime patirti kompiuterinės įrangos, programų trikdžių, ar kitų su tuo susijusių problemų; mums gali reikėti atlikti svetainės techninės priežiūros darbus, tai gali sukelti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Mes pasiliekame teisę keisti, atnaujinti, nutraukti ar stabdyti veiklą, ar kitaip modifikuoti svetainę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, be išankstinio perspėjimo.

Jūs sutinkate, kad mes neturime jokios teisinės atsakomybės prieš jus, jeigu dėl negalėjimo prieiti prie ir naudotis mūsų svetaine, dėl jos laikino ar galutinio veiklos sustabdymo, jūs patiriate žalą ar nepatogumus. Šiose naudojimosi svetaine taisyklėse nėra jokios nuostatos, kuri mus įpareigotų palaikyti šios svetainės veiklą ir dėl to vykdyti joje pataisymus ar atnaujinimus.

PATAISYMAI

Šioje svetainėje gali būti informacijos, kurioje pasitaikys rašytinių klaidų, netikslumų ar turinio spragų/praleidimų, tame tarpe netyčinių klaidų gali būti  prekių aprašymuose, kainose, prekių įsigijimo sąlygose ir bet kurioje kitoje svarbioje informacijoje. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias atsiradusias  klaidas, netikslumus ar spragas ir pakeisti ar atnaujinti informaciją svetainėje bet kuriuo metu, be jokio išankstinio perspėjimo.

APIBENDRINIMAS

Šios naudojimosi svetaine sąlygos, kaip ir kitos mūsų čia paskelbtos politikos ar veikimo sąlygos šioje svetainėje ir veikiant jos atžvilgiu, sudaro pilną susitarimą  bei konstatuoja bendrą supratimą tarp abiejų šalių (mūsų ir jūsų). Jeigu mes, dėl bet kokios priežasties, nesinaudojame kuria nors teise ar nuostata, esančia mūsų bendrose naudojimosi svetaine taisyklėse, tai nepanaikina jos teisinio galiojimo.

 

Šios naudojimosi taisyklės galioja pilna apimtimi, leidžiama įstatymų. Mes galime bet kuriuo metu perleisti kai kurias, ar net visas, savo teises ir įsipareigojimus kitiems. Mes nebūsime atsakingi ir neprivalėsime atlyginti jums už žalą, jeigu ji įvyko dėl priežasčių, kurių mes pagrįstai negalėjome suvaldyti.

 

Jeigu būtų nustatyta, kad kuri nors iš naudojimosi svetaine taisyklių, ar tik jų dalis, yra neteisinė, nepagrįsta ar neįgyvendinama - tokios nuostatos, ar jų atitinkama dalis, bus nedelsiant atskirtos nuo kitų likusių  ir nepaveiks pastarųjų galiojimo ir vykdytinumo. Šių taisyklių ir nuostatų naudojimas nereiškia, kad mes su jumis įeiname į bendrą komercinį, partnerystės, įdarbinimo ar agentūros sandorį/santykį.

Jūs sutinkate, kad mes sudarėme šias taisykles ir nuostatas nešališkai. Jūs atsisakote naudoti bet kokius pasiteisinimus, kurie teigia, kad šios taisyklės ir nuostatos negalioja, kadangi jos yra patalpintos elektroninėje laikmenoje ir nepasirašytos parašu.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu norite susisiekti dėl kylančių klausimų svetainėje ar gauti daugiau informacijos apie šios svetainės naudojimą, susisiekite su mumis:

PARDAVĖJA: BORAM GABRIELĖ DELTUVAITĖ 

INDIVIDUALIOS VEIKLOS SU PAŽYMA  NUMERIS: 1119906

ADRESAS: VYDŪNO G. 2-23, LT-06204 

TELEFONO NUMERIS: +370 611 50 210  

EL. PAŠTAS: INFO@SELFPHARAOH.COM

2-year g.
bottom of page